McAfee Total Protection for Secure Business

Ներբեռնել Բնութագիրը (Eng)

Mcafee-ի կողմից առաջարկվող Վերջնակետերի անվտանգության ծրագրային լուծումների բոլոր հավաքածուներին և դրանց բաղադրիչներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: Լիցենզիաների նվազագույն քանակը` 11: Հավաքածուի համար առկա է մրցակցային առաջարկ` 50% զեղչ:

Հավաքածուի մեջ ներառված են հետևյալ բաղադրիչները.

ePO - Վերահսկողության և կառավարման միասնական համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կառավարելու անվտանգության և համապատասխանության բոլոր գործիքները:

Desktop and Server Antivirus - արգելափակում է բոլոր վիրուսները և անցանկալի ծրագրերը, որոնք կարող են վնասել ձեր համակարգիչը, նվազեցնել աշխատանքի արդյունավետությունը և գողանալ գաղտնի տվյալները:

Email Server Antivirus and Antispam - պաշտպանում է ձեր էլոկտրոնային փոստի սերվերը վնասակար նամակներից և արգելափակում է նրանց մուտքը դեպի փոստարկղեր:

Desktop Firewall - Ծրագրերի արգելափակում և զրոյական օրվա պաշտպանություն ընդդեմ նոր վտանգների, ինչը նվազեցնում է գործող համակարգերի խոցելիության մակարդակը:

Website Security - Ադմինիստրատորներին արգելափակելու կամ թույլատրելու օգտվողների կողմից ցանկացած կայքի այցելություն: Չեզոքացնում է ինտերնետային կայքերից եկող վտանգները:

Antispyware - Գտնում և արգելափակում կամ հեռացնում է անցանկալի և վտանգավոր ծրագրերը համակարգչում:

Device control - Վերահսկում է սարքավորումները` մասնավորապես արգելում է տվյալների պատճենումը դեպի շարժական սարքավորումներ, ինչը հնարավորություն է տալիս պահպանելու գաղտնի տվյալները:

Host IPS - Ծրագրերի արգելափակում և «զրոյական օրվա» պաշտպանություն ընդդեմ նոր վտանգների, ինչը նվազեցնում է գործող համակարգերի խոցելիության մակարդակը:

Full Disk Encryption - Տվյալների գաղտնագրում, ինչը հնարավորություն է տալիս առավելագույնս պաշտպանել անձնական և գործնական փաստաթղթերը և տվյալները

Overview

McAfee Total Protection for Secure Business delivers all the computer security a medium-size company needs - in one streamlined and easy-to-use solution. Compared with purchasing and maintaining multiple security products from multiple vendors, Total Protection for Secure Business lowers costs, eliminates the compatibility and maintenance issues associated with multiple point products and vendors, and provides better visibility, control, and comprehensive intelligence on your security posture.

Easy to deploy and maintain - McAfee’s centralized management console, the ePolicy Orchestrator (ePO) platform, simplifies monitoring, maintenance, and reporting.

Complete protection - Total Protection for Secure Business delivers strong security to help medium-size businesses weather the storm today and safeguard their future. It provides all the critical elements of endpoint security required to combat cybercrime, including anti-virus, anti-spyware, host intrusion prevention, desktop firewall, encryption, device control, web threat protection, and email security.

Features & Benefits

Get ironclad protection for endpoints - Count on McAfee’s award-winning anti-virus, anti-spyware, desktop firewall, and SiteAdvisor web security technologies. Integrated host intrusion prevention saves you time, money, and resources by reducing the frequency and urgency of patch rollouts.

Ensure secure data encryption - Deny unauthorized access to sensitive data with full-disk encryption. Whether stored on desktops, laptops, tablets, or other mobile devices, all your data is automatically encrypted using industry-standard strong encryption algorithms such as AES-256 and RC5-1024. If a computer or device is lost or stolen, McAfee Total Protection for Secure Business renders all of its data useless.

Secure complete email and web security - Prevent spam, viruses, phishing attacks, and inappropriate content from entering your network. Three layers of web protection include URL filtering, which monitors and controls web usage while enforcing acceptable-use policies; active malware scanning, which blocks malware trying to enter your network via the web; and SiteAdvisor, which warns users about risky websites and blocks access to malicious or subverted sites.

Stop data theft with device control - Prevent data from leaving your company on USB devices, like thumb drives, iPods, or phones, with device control measures to lock down access to external devices.

Integrate security management - Leverage McAfee’s single, web-based ePolicy Orchestrator (ePO) console to manage all your security, while improving visibility, enabling stronger security, and lowering operational costs.

Save time - Acquire, deploy, and manage your security with one simple system. Medium-size businesses spend less time on security management by using McAfee’s centralized management console. McAfee’s Secure in 15 best-practices methodology makes it possible for small and midsize businesses to address top security challenges in just 15 minutes per day.

Save money - Save up to 50% on lower licensing fees and support costs than if you purchased separate components. And when you compare the cost of Total Protection for Secure Business to the impact of a security breach, you’ll see a huge ROI.

Secure proactive, real-time malware detection - Trust Artemis Technology to dramatically reduce the protection gap and stop new malware in minutes. It leverages the collective threat intelligence community to limit the need to manually submit malware samples.

Unparalleled global threat reach - McAfee Global Threat Intelligence provides comprehensive, real-time threat research for both known and emerging threats across all key threat vectors — file, web, email, and network. This technology correlates real-world data collected from millions of sensors globally and delivers threat intelligence, effectively compressing the protection gap from days to seconds.

System Requirements

64 MB RAM (128 MB recommended; 256 MB recommended for servers)

Workstation Operating Systems - Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Home or Professional, Microsoft Windows 2000 Professional with Service Pack 2 (SP2) or higher.

Note: 64-bit operating system support is available for some technologies.

Server Operating Systems - Microsoft Windows 2003 Web Edition, Microsoft Windows 2003 Enterprise Server, Microsoft Windows 2003 Standard Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server with SP2 or higher, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server.

Note: 64-bit operating system support is available for some technologies.

Other Supported Platforms - XP Tablet PC, Citrix MetaFrame 1.8 & XP Support, EMC Celerra File Server.

Email Server Security - Operating Systems: Microsoft Exchange 2007, Microsoft Exchange 2003 Server or Advanced Server, Lotus Domino on Microsoft Windows 6.0.2, 7.0.2, and 8.0, Lotus Domino on IBM AIX 4.3.3, 5.1, and 5.3, Solaris 2.6 or higher.

Data Security (Desktop, Laptop & Tablet Endpoints) - System Requirements: CPU: Pentium-compatible, RAM: 128 MB, Disk space: 5–35 MB available, depending on localization and number of devices, Network connection: TCP/IP for remote access, Օperating Systems: Microsoft Windows Vista (all 32-bit and 64-bit versions), Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003 Server SP1 or higher.

Mobile Devices - System Requirements: CPU: 195 MHz, RAM: 64 MB, Network connection: TCP/IP for remote administration and ActiveSync 4.5 or higher for wired policy installation/updates.

Centralized Management - System Requirements, CPU: Pentium-compatible, RAM: 128 MB (512 MB recommended), Disk space: 200 MB, Server Operating Systems, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

Gateway Email & Web Security - VMware Server 1.0.x or VMware ESX 3.5.

Copyright 2011. Mcafee is a trademark of Mcafee Inc.
Clover CG LLC - Mcafee certified elite partner and solution provider.
To check our status please follow this link and select fields
Region: EMEA, Country: Armenia.
Վաճառք` +374 55 622333, էլ. փոստ sales@mcafee.am:
Սպասարկում` +374 96 622333, էլ. փոստ support@mcafee.am:
ՀՀ, Երևան, Վարդանանց 15/48, հեռ. +37410 54 84 07, էլ. փոստ office@mcafee.am.
Մեր մասին | Վաճառքի ցանց | Նորություններ